Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 09 2010

disharmony
Alkohol szkodzi zdrowiu,
ale pomaga życiu.
— Agnieszka Osiecka
Reposted fromporcja porcja

October 30 2010

disharmony
3675 799e
Wesołych świąt Wszystkich Świętych! ;)
Reposted fromvs vs
disharmony
3778 689b
Reposted fromsiebiemidaj siebiemidaj
disharmony
Oni mnie nie lubią. Nie szkodzi. Kiedyś spotkam kogoś, kto będzie mnie lubił, nawet gdy nie będę się o to starać. Gdy ktoś cię lubi, bo się starasz, to nie lubi cię takiej jaka jesteś. Lubi nieprawdę o tobie.
— Terakowska "Tam gdzie spadają anioły"
Reposted fromzakropkowani zakropkowani
disharmony
3949 3548
Reposted fromwoah woah
disharmony

Reposted fromLadyGoga LadyGoga
disharmony
4734 f94a
Reposted fromnahtanoj nahtanoj
disharmony
4798 c9f3
Reposted fromegoistka egoistka

October 23 2010

disharmony
1021 0e73
Reposted fromkwestia-gustu kwestia-gustu viahairinmy hairinmy
disharmony
disharmony
bad at math
Reposted fromafrocostamgowno afrocostamgowno viahairinmy hairinmy
disharmony
2457 b91d 500
Reposted fromdroID242 droID242 viahairinmy hairinmy

October 22 2010

disharmony
disharmony
1497 bdd7
Reposted fromPaintITBlack PaintITBlack viasuf suf
disharmony
1607 aa2b
alkochińczyk
Reposted fromiaix iaix viasuf suf
disharmony
disharmony
Miłość jest wtedy, gdy On ledwie wyszedł, a Ty już chcesz do Niego dzwonić i wtedy gdy, na dworze burza, a on mokry punktualnie przychodzi... I gdy wyjeżdża gdzieś na trzy dni, a Ty za Nim tak strasznie tęsknisz i choć jesteście daleko od siebie to nucicie te same piosenki... Miłość jest wtedy, gdy On Cię całuje, ale to Ty proponujesz mu więcej... I wtedy, gdy On jest smutny, zgaszony to Tobie tez pęka serce... I gdy On chce po prostu pomilczeć to Ty tez się wtedy wyciszasz... A gdy On tylko spojrzy na Ciebie Ty wszystko mu z oczu wyczytasz... Miłość jest wtedy, gdy On wyczuwa czy masz dziś nastrój na śmiech... I wtedy, gdy patrząc na innych facetów uważasz, ze czynisz grzech... I gdy On wciąż ma ten błysk w oku chociaż ostatnio sporo przytyłaś... A gdy trochę podetniesz włosy On widzi, ze coś zmieniłaś... Miłość jest wtedy, gdy On, choć nie umie, na rocznice pisze Ci wiersze... I wtedy, gdy pijecie szampana choć zajął gdzieś siódme miejsce... I wtedy, gdy On dawno zasnął a Ty nadal na Niego patrzysz.
Reposted fromAngiee Angiee viasuf suf
disharmony
w ciszy koło czwartej nad ranem słyszałem, jak powoli rosną korzenie samotności.
— haruki murakami: kronika ptaka nakręcacza
Reposted fromkattrina kattrina viasuf suf
disharmony
disharmony
9661 4c16
Reposted fromserowa serowa viasuf suf
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl